top of page

เอกสารทำสัญญาไฟแนนซ์

ตามอาชีพของลูกค้า

วิธีการทำอาชีพขายผลไม้ให้ประสบความสำเร็จ-1 (1).jpg

พ่อค้า-แม่ค้า(อาชีพค้าขาย)

เอกสาร

รถเล็ก 110-155 CC

-ใช้แค่บัตรประชาชน

รถใหญ่ 300-ขึ้นไป CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน

#ไม่ต้องมีคนค้ํา ทั้งสอง

อาชีพอิสระขายของออนไลค์

เอกสาร

รถเล็ก 110-155 CC

-ใช้แค่บัตรประชาชน

รถใหญ่ 300-ขึ้นไป CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
3.ต้องสินค้าให้ไปแนนซ์ถ่ายรูป

#ไม่ต้องมีคนค้ํา ทั้งสอง

jEuOXHckitCIPLF0VeIa copy.jpg

อาชีพก่อสร้าง

เอกสาร

รถเล็ก 110-155 CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.ต้องมีหน้างานให้ไฟแนนซ์ถ่ายรูป

รถใหญ่ 300-ขึ้นไป CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
3.ต้องมีหน้างานให้ไฟแนนซ์ถ่ายรูป

#ไม่ต้องมีคนค้ํา ทั้งสอง

istockphoto-1218495165-612x612.jpg

อาชีพพนักงานบริษัท

เอกสาร

รถเล็ก 110-155 CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สลิปเงินเดือน(ถ้ามี)

รถใหญ่ 300-ขึ้นไป CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
หรือสลิปเงินเดือน(ถ้ามี)หรือใบรอบรองเงินเดือน อย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนก็ได้

#ไม่ต้องมีคนค้ํา ทั้งสอง

อาชีพพนักงานโรงงาน

istockphoto-1218495165-612x612.jpg
rendered-copy-6.jpg
freelance2.jpg

หมอพยาบาล

ราชการ

เอกสาร

รถเล็ก 110-155 CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สลิปเงินเดือน(ถ้ามี)

รถใหญ่ 300-ขึ้นไป CC

1.ใช้แค่บัตรประชาชน

2.สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
หรือสลิปเงินเดือน(ถ้ามี)หรือใบรอบรองเงินเดือน อย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนก็ได้

#ไม่ต้องมีคนค้ํา ทั้งสอง

bottom of page